Blogartikelen

Als advocatenkantoor geven wij niet alleen juridisch advies en procesbijstand maar houden wij de bezoekers van onze website ook graag op de hoogte van het laatste juridische nieuws. Onze blogartikelen behandelen verschillende actuele juridische vraagstukken. Klik hieronder op een van de artikelen om verder te lezen.

U heeft als werknemer wellicht eens zonder nadenken vertrouwelijke stukken naar uw eigen e-mailadres verstuurd. In beginsel is dit toegestaan, tenzij anders overeengekomen. Echter blijkt dat niet elke werkgever hiervan gediend is. In deze blog bespreek ik een recente uitspraak van de rechtbank Limburg waarin de vraag centraal staat of [...]

Bij het eindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap komt veel kijken. Zo moeten u en uw ex-partner ineens allerlei zaken regelen omtrent de verdeling van de inboedel, de woning, eventuele alimentatie en nog veel meer. Wat echter vaak vergeten wordt, zijn de zaken die u pas in de toekomst [...]

Het klinkt u wellicht bekend in de oren. Uw telefoon is nog maar een half jaar oud, u hebt hem laten vallen en het is einde verhaal. U baalt als een stekker. Een nieuwe telefoon kost u een rib uit het lijf, dus waagt u een poging op Marktplaats. Tot [...]

Steeds vaker worden wij geconfronteerd met informatie op het internet. Over anderen, maar ook over onszelf. Maar wat nou als je naam op verschillende websites wordt aangetast door beschuldigingen en aantijgingen, terwijl je daar uiteindelijk nooit voor vervolgd bent. Kunnen wij daar als burger iets tegen doen? De rechtbank Den [...]

Wanneer een patiënt schade lijdt door een fout van een arts, kan de patiënt de arts of de instelling waarvoor de arts werkzaam is, aansprakelijk stellen en schadevergoeding vorderen. Maar hoe zit het wanneer sprake is van een fout waardoor de patiënt een kans op een beter resultaat verliest, maar [...]

Wanneer u het niet eens bent met een overheidsbesluit heeft u over het algemeen zes weken de tijd om bezwaar in te dienen. Wat kunt u doen als u deze termijn niet haalt of niet dreigt te halen? 1. Wat is een bezwaartermijn? Een bezwaartermijn is de termijn waarbinnen een [...]

Als u het niet eens bent met een beslissing van de overheid kunt u daartegen bezwaar maken. In dit artikel worden de negen meest gestelde vragen over de bezwaarprocedure besproken, waaronder de vereisten van het bezwaarschrift, de wijze van indiening van het bezwaarschrift, de bezwaartermijn, de kosten van de bezwaarprocedure [...]

Per 1 juli 2016 is de Wet Doorstroming Huurmarkt 2015 in werking getreden. De wet zou bijdragen aan een beter passend aanbod van huurwoningen in zowel de sociale- als vrije huursector. Voor welke veranderingen zorgt de Wet Doorstroming Huurmarkt 2015 in het huidige huurrecht? Belangrijkste veranderingen Door de inwerkingtreding van [...]

Het online kopen van cadeaus voor de feestdagen wordt steeds populairder. Consumenten kiezen vaak voor het gemak van online winkelen. Wat zijn de belangrijkste rechten voor u als consument bij deze zogeheten koop op afstand? Wanneer is sprake van koop op afstand? Artikel 6:230g lid 1 sub e BW geeft [...]

Rond deze tijd van het jaar passeren ze massaal de revue: de jaarlijkse kerstdiners en kerstborrels. In eerste instantie staat natuurlijk de kerstgedachte en gezelligheid centraal. Toch kan alcohol behoorlijk wat roet in het eten gooien en kan dit zelfs je baan kosten. In deze blog bespreek ik een recente [...]